Transla ja KAJ ne yhteen sopii

Opiskelijoilla ja entisillä ainejärjestöaktiiveilla on merkittävä rooli Käännösalan asiantuntijat KAJ:n toiminnassa. Kielten lukijoiden ainejärjestöt, myös Transla, on kasvattanut monia toimijoita monikielisen viestinnän asiantuntijoita edustavaan ammattijärjestöön.

Ainejärjestöt ovat olennainen osa polulla, joka johtaa opinnoista työelämään. Ainejärjestöt ovat opiskelijoiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava ja tärkeitä yhteisöjä, joissa verkostoidutaan ja opitaan tärkeitä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia taitoja.

Akavalaisissa järjestöissä arvostetaan opiskelijoiden näkemyksiä ja koetaan heidät tärkeinä yhteistyökumppaneina. Nykyiset ja entiset ainejärjestö- ja ylioppilaskunta-aktiivit ovat keskeisiä voimavaroja myös KAJ:n toiminnassa. Moni KAJ:n toimijoista vuosien varrella, nykyinen toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja mukaan lukien, on harjoitellut yhdistystoiminnan perusteita ainejärjestöissä ja ylioppilaskunnissa. Heille on ollut luontevaa jatkaa tärkeäksi kokemaansa toimintaa myös ammattijärjestössä. Myös entisiä translalaisia on viemässä KAJ:n tavoitteita työelämässä eteenpäin.

Ammattijärjestöt eivät vain arvosta vaan myös tarvitsevat opiskelijoita. KAJ:n, kuten monen muunkin järjestön kasvu perustuu pitkälti jäseneksi liittyviin opiskelijoihin, sillä työelämään siirtyneitä on yhä vaikeampi tavoittaa. Opiskelijat tuottavat myös paljon tietoa, jota hyödynnetään eri tavoin järjestössämme. Ainejärjestöjen kootut näkemykset ja opiskelijoiden tuottamat tutkimukset antavat arvokasta tietoa KAJ:n työn tueksi. Vuoropuhelu opiskelijoiden kanssa antaa myös näkemyksiä koulutuspolitiikkaan.

Vaikka KAJ on uudistuva, nuori ja kehittyvä akavalainen järjestö, se tarvitsee raikkaita ja uudistavia näkemyksiä sekä opiskelijoiden kriittistä puheenvuoroa siitä, millainen järjestö edustaa tulevaisuuden monikielisen viestinnän asiantuntijoita. Opiskelijoiden, ainejärjestöjen ja ammatillisen järjestön vuoropuhelulla voimme yhdessä vaikuttaa tulevaisuuden työelämään.

 

Hanna Gorschelnik
toiminnanjohtaja Käännösalan asiantuntijat KAJ