Lyhyesti

Audiovisuaalisen kääntämisen alalla on pitkällisten neuvottelujen jälkeen saavutettu kattava työehtosopimus. Yli 5 vuotta sitten Maikkarin kääntäjien ulosmarssilla alkanut prosessi on vihdoin kantanut hedelmää ja sen seurauksena myös työtaistelutoimenpiteen tiettyä nimeltämainitsematonta käännöstoimistoa vastaan lopetetaan. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki Suomessa toimivat av-käännöstoimistot SDI Mediaa lukuun ottamatta.

Teknisen viestinnän lehtori Tytti Suojanen pokkasi keväällä eurooppalaisen TCEurope Honours Awards -palkinnon. Suojanen on tehnyt pitkän uran teknisen viestinnän koulutuksen suunnittelun parissa ja on myös vakiinnuttanut sen asemaa yliopistoissa. Opettajana Suojanen on myös kerännyt paljon kiitosta opiskelijoilta, joten palkinto osuu aivan oikeaan osoitteeseen. Translankari onnittelee!

Väinö Linnan Tuntematon sotilas on julkaistu uudelleenkäännettynä Penguin Classics –sarjassa. Teoksen kääntäjä on Liesl Yamaguchi, joka työskenteli opettajana yksikössämme lukuvuonna 2014-2015. Linnan klassikkoteoksen edellinen englanninnos oli kankea ja karsittu versio alkuperäisestä, joten uuden käännöksen toivotaan tarjoavan nyt myös Suomen ulkopuolella asuville katsauksen sodanaikaisesta sielunmaisemasta. Käännöksen julkaisutilaisuus järjestettiin Tampereen yliopistolla huhtikuussa.

Suomen Kääntäjäopiskelijoiden liitto (SKÄL) on pitkän tauon jälkeen aktivoitunut. Helsingissä pidetyillä SKÄL-päivillä valittiin liitolle uusi, toimivaltainen hallitus, jonka puheenjohtajaksi valittiin Elli Kostiainen Turun Kääntöpiiristä. Translaa hallituksessa edustavat Petri Jones ja Roni Karlsson sekä varajäseninä Risto Jouttijärvi ja Niko Koski.

Vuoden 2015 superfuksi on Niko Koski. Superfuksi sekä muut fuksivuotenaan ahkerasti toimintaan osallistuneet opiskelijat palkittiin vappuaatona Obeliskin lakituksen yhteydessä. Koski on myös Translan vuoden 2015 tuutorvastaava, joten syksyllä opintonsa aloittaville fukseille asetettu rima on korkealla. Translankari onnittelee superfuksia!

Transla on tammikuusta 2015 alkaen sisällytänyt toimintaansa myös kannatusjäseniä. Kannatusjäsenet tukevat opiskelijatoimintaa ja muodostavat myös linkin ainejärjestön ja yritysten välille. Translan ensimmäinen kannatusjäsen on osuuskunta Intertext.

 

NL