Tampereen kesäyliopistossa opiskellaan kieliä englannista venäjään

Vieraiden kielten opiskelu on suosittua Tampereen kesäyliopistossa. Erityisesti espanja on ollut opiskelijoiden suosiossa jo useamman vuoden ajan, kertoo Tampereen kesäyliopistosta.

Opetusta ympäri vuoden

Moni opiskelija ei välttämättä tiedä, mitä mahdollisuuksia Tampereen kesäyliopisto tarjoaa vieraiden kielten opiskeluun ja oman kielitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Näin siitä huolimatta, että kesäyliopiston toimisto sijaitsee melkein Tampereen yliopiston päärakennuksen vieressä, osoitteessa Yliopistonkatu 60 A.

Monelle tulee yllätyksenä myös tieto, että kesäyliopisto ei järjestä opetusta pelkästään kesäisin, vaan ympäri vuoden. Toki kielten opetuksen painopiste on kesässä, kuten koulutuskoordinaattorina Tampereen kesäyliopistossa työskentelevä Anneli Seppä kertoo:

Kesäaikana järjestämme omien kurssiemme sekä ammattikorkeakoulutasoisten kurssien lisäksi Tampereen ja Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Myös suurin osa abeille suunnatuista kielikursseista toteutetaan kesällä.

Koulutus avointa kaikille

Tampereen kesäyliopiston opetus on avointa kaikille iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta. Niinpä kesäyliopiston opiskelijoiden taustat ovat Sepän mukaan hyvin erilaisia, ja opiskelijoiden ikähaarukka on suuri.

Toisaalta joitakin yleistyksiä opiskelijoista voidaan tehdä, kuten Seppä selventää:

Suurimmalla osalla on korkeakoulututkinto joko suoritettu tai tekeillä. Vuonna 2011 kaikista opiskelijoistamme naisia oli 76 prosenttia, alle 30-vuotiaita oli 29 prosenttia ja 35 - 50-vuotiaita oli 36 prosenttia.

Laaja kielivalikoima

Tampereen kesäyliopiston valttina on laaja kielivalikoima. Kurssitarjonta tietysti vaihtelee jonkin verran eikä aina järjestetä kursseja kaikissa kielissä.

Esimerkiksi viime syksynä opetusta annettiin seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Sepän mukaan kesäyliopisto tarjoaa lisäksi heprean, latinan, portugalin ja ruotsin kielen kursseja. Kielikurssit kestävät lukuvuoden aikana yleensä syys- tai kevätlukukauden ja kesällä kolmisen viikkoa. Lisäksi kesäyliopisto tarjoaa erilaisia lyhytkursseja.

"Järjestämme muutamasta päivästä viikkoon kestäviä lyhytkursseja, jotka keskittyvät yleensä johonkin teemaan, kuten eri Brush up Your English -kurssit ja English through Murder Mystery -kurssi, sekä viikosta kahteen viikkoon kestäviä abikursseja", Seppä kertoo.

Pääasiassa lähiopetusta

Tampereen kesäyliopiston kielikurssit ovat pääasiassa lähiopetusta, ja kurssien opettajat ovat useimmiten syntyperäisiä kielenpuhujia. Tunnit pidetään joko kesäyliopiston omissa tiloissa tai Tampereen yliopiston rakennuksissa. Sepän mukaan ohjelmassa on myös muutama verkkokurssi:

Viime syksynä pidettiin kurssi Englannin peruskielioppia verkossa. Lisäksi kesäisin järjestettävät Englannin kielen kirjallinen taito -kurssit ovat verkko-opetusta.

Kielikurssien kirjo ulottuu yleisluonteisista alkeis- ja jatkokursseista erilaisiin erikoiskursseihin. Seppä selventää, että erikoiskursseja tarjotaan miltei kaikissa kielissä, ja ne voivat olla esimerkiksi kielioppikursseja tai matkailijoille tarkoitettuja kursseja. Myös kielikurssien taitotasot vaihtelevat. Seppä täsmentää:

Kursseja järjestetään tasoilla 0 - C1, mutta yleisimmin yhtä kieltä voi opiskella tasosta 0 tasoon B1 saakka. Esimerkiksi heprean kielessä tarjoamme vain alkeistason kursseja, kun taas kurssi English through Murder Mystery vastasi tasoja B2 - C1.

Kielikursseista opintopisteitä

Seppä kertoo, että Tampereen kesäyliopistossa oli kielten opiskelijoita vuonna 2011 noin 1800. Heistä noin 450 oli Tampereen yliopiston opiskelijoita.

Monia opiskelijoita kiinnostaa varmasti mahdollisuus saada kielikursseista opintopisteitä.

"Opintopisteitä saa yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisista kursseista. Kuitenkin suoritukset kirjataan suoraan Tampereen yliopiston opiskelijan opintorekisteriin vain silloin, kun kyse on Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta", Seppä sanoo.

Seppä lisää, että opiskelijan täytyy itse pyytää omaa oppilaitostaan kirjaamaan muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaiset kurssisuoritukset rekisteriinsä.

Kielikurssit maksavat kesäyliopistossa 50 - 150 €. Seppä huomauttaa, että Tampereen yliopiston opiskelija ei voi kuitenkaan saada alennusta kurssimaksuista, vaan kurssit ovat kaikille samanhintaisia.

Espanjan suosio jatkuu

Tampereen yliopiston kielikeskus on vähentänyt viime vuosina opintotarjontaansa. Esimerkiksi nykyisessä opetussuunnitelmassa ei ole enää arabian, italian, japanin ja portugalin kielen kursseja.

Seppä kertoo, että tarjonnan supistuminen näkyy heillä jonkin verran kasvaneina opiskelijamäärinä, vaikka kielten ryhmät ovat yleensä pieniä. Tavallisesti vaaditaan kuusi opiskelijaa, jotta kurssi voidaan järjestää. Kielten opiskelussa on myös omat trendinsä. Seppä selittää:

Espanjan kieli on ollut kestosuosikki jo useamman vuoden ajan. Lisäksi venäjän, saksan, italian ja ranskan suosio on kasvanut, kun taas kiinnostus kiinan kielen opiskelua kohtaan on laskenut huippuvuosistaan. Ylipäätään voi sanoa, että kielten opiskelun suosio kasvaa.

Pauliina Jaakkola