Av-käännösalalle saatiin sopimus - yksi jäi joukosta pois

Av-kääntäjiä edustavat Akavan Erityisalat ja Journalistiliitto pääsivät 22.4. sopimukseen neljän av-käännöstoimiston kanssa MTV Oy:n käännöstöistä. Työtaistelun kohteena oleva BTI jäi yhä sovun ulkopuolelle.

Neuvottelutuloksen hyväksyivät Pre-Text Oy, Rosmer International Osuuskunta, SDI Media Oy ja Stellar Text Oy.

Broadcast Text International ja sen tytäryhtiö BTI International eivät allekirjoittaneet muiden käännöstoimistojen hyväksymää neuvottelutulosta. Näin BTI:tä vastaan julistettu hakusaarto ja ylityökielto jatkuvat.

Käännösalan asiantuntijat KAJ ei edelleenkään suosittele hakeutumista työhön BTI:lle tai sen tytäryritykseen näiden rekrytointikampanjoista huolimatta. Rekrytoituminen markkinoita hallitsevaan konserniin vesittäisi kollegakääntäjien pyrkimykset saada aikaan alalle kaikkia yrityksiä koskevat vähimmäisehdot ja kohtuullisen palkka- ja palkkiotason.

Nyt saatu neuvottelutulos koskee MTV Oy:lle tehtävien käännösten vähimmäistyöehtoja. Sopimuksen pohjana on vuonna 2011 solmittu av-käännöstoimistojen työehtosopimus, mutta siitä poiketen nyt on sovittu freelancereiden vähimmäispalkkioista ja kuukausipalkkaisten työvelvoitteesta sekä sairausajan palkasta.

Sopimuksen taustalla on viime syksynä tapahtunut MTV Oy:n käännöstöiden ulkoistaminen BTI Internationalille, mikä johti 101 kääntäjän irtisanoutumiseen. Sen jälkeen MTV Oy on siirtänyt osan käännöstöistään muille käännöstoimistoille.

Tyhjää parempi sopimus ja askel eteenpäin

Sopimus tarkoittaa freelancereiden palkkioiden laskemista osittain 40 prosentilla. Osassa töitä palkkiot kuitenkin hieman nousevat. Kuukausipalkkaisilla taas työvelvoitteen määrää nostetaan.

"Tätä parempaa ei ollut saavutettavissa. Kun muille palkansaajille työnantajat tarjoavat nollaa, av-kääntäjille tämä tarkoittaa isoa miinusta. Alan kaksista työmarkkinoista kertoo se, että kuitenkin osalle kääntäjistä uusi sopimus tarkoittaa jopa aikaisemman palkkion tuplaantumista", Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo.

Osapuolet ovat samalla todenneet, että ne jatkavat vielä tänä keväänä neuvotteluja av-käännöstoimistojen työehtosopimukseen tarvittavista muutoksista.

"Vain työehtosopimuksella voimmekin tuoda reilut ja oikeudenmukaiset ehdot tämän globaalin toimialan työhön. On täysin kestämätöntä, että suomalainen työlainsäädäntö ei takaa edes toimeentulominimiä vastaavaa palkkaa Suomessa tehtävästä työstä", Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies Kari Eskola sanoo.

"Käännöstoimistoihin yleissitovalla työehtosopimuksella määriteltäisiin av-käännöstyön vähimmäisehdot eri TV-kanaville ja muille käännöstoimistojen asiakkaille. Alan yhteinen etu on yhteisten vähimmäisehtojen aikaansaaminen vihdoin ja viimein", Journalistiliiton Savolainen toteaa.

Käännösalan asiantuntijat KAJ, sen emojärjestö Akavan Erityisalat ja Suomen Journalistiliitto jatkavat työtä alan tervehdyttämiseksi. Ilman vähimmäisehtoja av-käännösalasta tulee läpikulkuala, jossa käväistään kokeilemassa luovaa ja haastavaa työtä, mutta jatketaan sitten toimeentulon takaaviin töihin.

Hanna Gorschelnik
Toiminnanjohtaja, Käännösalan asiantuntijat KAJ ry