koulutuspolitiikka

Haku: Opiskelijaedustajia opetussuunnitelmatyöryhmiin – hae 31.5. mennessä

Opetussuunnitelmakausi 2012–15 on hiljalleen päättymässä ja uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan elokuussa. Nyt onkin aika hakea uusia edustajia uusiin opetussuunnitelmatyöryhmiin toimikaudelle 2015–18. Kaikki paikat ovat haettavissa; tieteenalayksikön johtaja asettaa uudet työryhmät kesäkuussa. Translan osalta tämä tarkoittaa edustusta seuraavissa työryhmissä:

SKÄL: Loppu käännöstieteen marginalisoinnille!

Kannanotto 31.3.2015 vapaa julkaistavaksi

Suomen kääntäjäopiskelijoiden liitto ry (SKÄL) katsoo tarpeelliseksi ottaa kantaa Suomen yliopistot UNIFI ry:n Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi -loppuraportin käännöstiedettä koskeviin osuuksiin. SKÄL:on mielestä raportissa käsiteltävistä asioista on tärkeää keskustella, mutta osa raportin ehdotuksista on mielestämme perusteltu puutteellisesti tai jää liian yleiselle tasolle.

LTL:n ainejärjestöt: Kannanotto epäkohtiin erilliskokonaisuuksien opetussuunnitelmien valmistelussa

Kieli-, kirjallisuus- ja käännöstieteiden yksikön johtokunta hyväksyi opetussuunnitelmat vuosiksi 2015–2018 kokouksessaan 18.2.2015. Suurin muutos, viron kielen opintojen supistaminen 65:stä 15 opintopisteeseen, on herättänyt viroa opiskelevien keskuudessa suurta epäuskoa ja närkästystä. Esitämme huolemme näiden opiskelijoiden opintomahdollisuuksien jatkumisesta ja kummastelemme sitä tapaa, jolla opetussuunnitelmamuutos on toteutettu ilman, että viron opiskelijoita olisi kuultu riittävän aikaisessa vaiheessa.

Edustajiston kuulumisia, osa 5

Tässä vielä lyhykäinen selvitys vuoden viimeisestä edustajiston kokouksesta. Tärkeimmät asiakysymykset olivat Tamyn puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta ensi vuodeksi.

Edustajiston kuulumisia, osa 4

Hivenen huonosti olen tämän syksyn edustajiston kokouksista blogeitse raportoinut, mutta tässä viimeisimmästä lyhykäisesti.

Edustajiston kuulumisia, osa 3

Uusi lukuvuosi käynnistyi edustajiston osalta ylimääräisellä kokouksella jo 3.9., kun kaksi Tamyn hallituksen jäsentä pyysi edustajistolta eroa hallitukselta. Tämä tarkoitti sitä, että hallitusta tuli täydentää.

Edustajiston kuulumisia, osa 2

Kevään kolmas kokous pidettiin juuri ennen vappua. Toisesta en tänne kirjoittanut – tai oikeammin kirjoitin kyllä, mutta unhoitin kirjoituksen postata Haetaan anteeksiantoa kuitenkin sanojen sijaan teoin. Siis tällä tekstillä eli oikeastaan sanoin.

Edustajiston kuulumisia, osa 1

Heipähei, arvon translalaiset,

Tamyn edustajisto kokoontui 29.1. ensimmäistä kertaa vuonna 2014, ja ajattelin vallankin asianmukaista olevan, että hivenen edarin toimintaa valottaisin nyt, kun sinne on translalainen päätynyt. Ideaalitapauksessa voisin tarinoida vastaisuudessakin lyhyesti kokousten jälkimainingeissa, mutta lupauksia asiasta en tee.

Tilaa syöte RSS - koulutuspolitiikka