Mihin SKÄL:in pitäisi toiminnassaan erityisesti keskittyä?

Valloittaa maailma
21% (8 ääntä)
Ottaa kantaa kääntäjänkoulutukseen valtakunnan tasolla
23% (9 ääntä)
Seurata ja tiedottaa käännösalan tapahtumista
8% (3 ääntä)
Ottaa kantaa käännösalan tapahtumiin
3% (1 ääni)
Järjestää jäsenistölle koulutus-, info-, etc. tilaisuuksia
28% (11 ääntä)
Edistää yhteydenpitoa eri kaupunkien kääntäjäopiskelijain välillä
10% (4 ääntä)
Tuottaa käännösalan näkyvyyttä edistävää materiaalia
8% (3 ääntä)
Ääniä yhteensä: 39