Mihin SKÄL:in pitäisi toiminnassaan erityisesti keskittyä?

Valloittaa maailma
21% (9 ääntä)
Ottaa kantaa kääntäjänkoulutukseen valtakunnan tasolla
21% (9 ääntä)
Seurata ja tiedottaa käännösalan tapahtumista
7% (3 ääntä)
Ottaa kantaa käännösalan tapahtumiin
2% (1 ääni)
Järjestää jäsenistölle koulutus-, info-, etc. tilaisuuksia
30% (13 ääntä)
Edistää yhteydenpitoa eri kaupunkien kääntäjäopiskelijain välillä
12% (5 ääntä)
Tuottaa käännösalan näkyvyyttä edistävää materiaalia
7% (3 ääntä)
Ääniä yhteensä: 43