Edunvalvonta

Translan edunvalvontaa koordinoi koulutuspoliittinen vastaava (kopo) yhdessä hallituksen kanssa. Lisäksi Translalla on edustajia erinäisissä työryhmissä; edustajien nimet löytyvät tämän sivun lopusta.

Edunvalvonta tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelijoiden etua yritetään ajaa yliopiston sisällä kaikilla mahdollisilla tasoilla. Oli kyseessä sitten tenttien arvioinnissa vitkutteleva opettaja tai uuden opetussuunnitelman laadinta, Transla pyrkii parhaansa mukaan vaikuttamaan asioihin positiivisesti. Ongelmaan reagointi taas voi tarkoittaa esim. juttutuokiota opettajan kanssa, jossa epäkohtia yritetään korjata tai vaikkapa kannanottoa aiheesta.

Lisäksi edunvalvontaan sisältyy opiskelijoiden informointi kaikista sellaisista asioista, joilla on vaikutusta heidän opintoihinsa. Yleensä tämä tapahtuu Translalistan välityksellä.

Kaikissa kurssijärjestelyihin, opintojen etenemisen esteisiin ja vastaaviin asioihin liittyen kannattaa ottaa yhteyttä kopovastaavaan, jonka pitäisi osata auttaa jollain tavoin. Kysymysten lisäksi myös ehdotukset ovat vallan tervetulleita!

Edunvalvontaa tehdään myös yliopiston ulkopuolella – vaikka Translan resurssit suuressa ja pahassa maailmassa eivät kovin pitkälle riitäkään, teemme silti kaikkemme. Suurimmaksi osaksi tämä tarkoittaa käännösalan tapahtumien seuraamista ja niistä tiedottamista – sähköpostin lisäksi esimerkiksi työelämätapahtumissa. Onpa Translan delegaatioita kuitenkin bongattu myös vaikkapa opintotukimielenosoituksista!

Translan opiskelijaedustus

Translalla on edustajia monissa yliopiston sisällä toimivissa työryhmissä. Translan oman edustuksen lisäksi näissä toimielimissä on myös muita opiskelijaedustajia, jotka voivat tarvittaessa auttaa. Mikäli jotain jonkin työryhmän toimintaan liittyvää tulee mieleen – ideoita, ehdotuksia tai kysymyksiä – yhteyttä saa mieluusti ottaa.

Opetussuunnitelmatyöryhmät

Opetussuunnitelma- eli OPS-työryhmissä päätetään opintojen kulun suuret linjat: opetussuunnitelmat useamman vuoden ajaksi. OPS-työryhmistä Translalla on oikeus edustukseen kielikohtaisissa työryhmissä sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen (moviko) omassa, maisteriopintoihin keskittyvässä OPS-työryhmässä. Mikäli sopivan työryhmän kohdalla alla näyttää tyhjältä ja haluaisit mukaan, ota yhteyttä!

  • Movikon OPS-työryhmä: varsinaisena Petri Jones, varalla Noora Leinonen
  • Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen OPS-työryhmä: varsinaisena Petri Jones, varalla Risto Jouttijärvi
  • Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen OPS-työryhmä:varsinaisena Tanja Wingerter, varalla Roni Karlsson
  • Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen OPS-työryhmä: 
  • Ranskan kielen OPS-työryhmä: Suvi Huuhtanen

Yksikön johtokunta

Kieli- käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön (LTL) johtokunnassa päätetään koko yksikköä koskevista asioista, mm. yksikön taloudesta, henkilöstösuunnitelmasta ja vastaavista asioista. Lisäksi johtokunta hyväksyy monet alemmalla tasolla valmistellut asiat opetussuunnitelmista lähtien.

Johtokuntaan kuuluu aina myös opiskelijaedustajia, jotka välittävät henkilökunnalle opiskelijoiden näkemyksiä. Johtokunnan täydellinen kokoonpano löytyy täältä.

Muut

Translalla on myös ainejärjestökummi, Leeni Herrala. Hän toimii yhteyshenkilönä Translan ja Tamyn välillä.

LTL:n opiskelijatoimijat ovat vuoden 2013 keväällä käynnistäneet myös uuden yhteistyöelimen lähentämään hallinnon opiskelijaedustajien (hallopedit), eli käytännössä johtokunnan jäsenten ja OPS-työryhmäläisten, sekä ainejärjestöjen toimijoiden yhteyksiä. Yhteistyöelin on nimetty LTL-neuvostoksi.