Edustajiston kuulumisia, osa 2

Kevään kolmas kokous pidettiin juuri ennen vappua. Toisesta en tänne kirjoittanut – tai oikeammin kirjoitin kyllä, mutta unhoitin kirjoituksen postata Haetaan anteeksiantoa kuitenkin sanojen sijaan teoin. Siis tällä tekstillä eli oikeastaan sanoin.

Kokouksen nähdäkseni keskeisin asia oli Opiskelijain liikuntaliiton (OLL) jäsenyydestä päättäminen. Itse asiassa aiheesta väännettiin jo edellisessä kokouksessa, jolloin sitä puitiin lähetekeskustelussa, mutta päätös jäsenyydestä tehtiin tämänkertaisessa kokouksessa. Aiemmin Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on siis ollut OLL:n jäsen, mutta on päättänyt erota vuoden 2015 alusta lukien, minkä tähden kunkin ylioppilaskunnan tulee nyt päättää itsenäisesti, haluaako tuon jälkeen kuulua liittoon vai ei.

Lyhykäisesti kyse oli siitä, haluaako Tamy, että liikunta käytännössä ainoana sektorina, jolle on oma valtakunnallinen liittonsa, vie suhteettomasti ylioppilaskunnan resursseja verrattuna muihin sektoreihin. Toisaalta valtakunnallinen liitto kuitenkin saa huomattavat määrät rahaa tahoilta, joilta ylioppilaskunnat itse eivät sitä suoraan saisi, ja tarjoaa sekä edunvalvontaa että joitain konkreettisia hyötyjä esimerkiksi Tamyn alaisten järjestöjen liikuntatapahtumien Teosto-maksuista ja vakuutuksista huolehtimalla.

OLL on saanut aikaisemmin kritiikkiä siitä, että se on keskittynyt liiaksi huippu-urheilun tukemiseen, mutta aivan vastikään huippu-urheilu on siirtynyt liiton alaisuudesta Olympiakomitean vastuulle. On asianmukaista, että kun jokainen Tamyn jäsen maksaa jäsenyydestä jäsenmaksussaan, siitä voi myös saada hyötyä, mitä tämä muutos huomattavasti edesauttaa. Muutenkin liiton linjat ovat viime aikoina lähentyneet Tamyn kantoja siten, että se on esimerkiksi ottanut kantaa liikunnan yhdenvertaisuuden puolesta.

Näiden seikkojen valossa äänestin jäsenyyden puolesta, kuten suurin osa edustajistosta – siispä Tamy on oleva OLL:n jäsen myös ensi vuonna. Asiaa puoltaa sekin, ettei päätöstä voida pitää millään muotoa lopullisena, vaan erota voi milloin tahansa myöhemminkin, jos vaikuttaa siltä, ettei liitto sittenkään uudistu riittävästi. Liiton ollessa juuri nyt murrosvaiheessa, jossa se näyttää alkavan toimia aiempaa paremmin Tamynkin haluamalla tavalla, on minusta perusteltua olla mukana vaikuttamassa sen suuntaan.

OLL-päätöksen lisäksi kokouksessa myös hyväksyttiin Tamyn viime vuoden toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus viime vuoden hallitukselle. Tamy liittyi myös vastikään Tamyn alumneille perustetun Tamy alumni ry:n kannattajajäseneksi. Muuta valtavan erikoista kokoukseen ei sisältynyt – hallitus esitti selontekonsa ja Tamyn ex-puheenjohtaja Jari Järvenpää toi edustajistolle kuulumisia SYL:stä, missä uutisissakin näkyneet YTHS-leikkaukset puhuttavat.

Tässä pikaisesti. Koetan pysyä taajuudella.