LTL:n ainejärjestöt: Kannanotto epäkohtiin erilliskokonaisuuksien opetussuunnitelmien valmistelussa

Kieli-, kirjallisuus- ja käännöstieteiden yksikön johtokunta hyväksyi opetussuunnitelmat vuosiksi 2015–2018 kokouksessaan 18.2.2015. Suurin muutos, viron kielen opintojen supistaminen 65:stä 15 opintopisteeseen, on herättänyt viroa opiskelevien keskuudessa suurta epäuskoa ja närkästystä. Esitämme huolemme näiden opiskelijoiden opintomahdollisuuksien jatkumisesta ja kummastelemme sitä tapaa, jolla opetussuunnitelmamuutos on toteutettu ilman, että viron opiskelijoita olisi kuultu riittävän aikaisessa vaiheessa.

Katsomme, että opetussuunnitelmien laatimisessa on erilliskokonaisuuksien osalta selkeä epäkohta, jonka poistamiseen vaadimme yksiköltä konkreettisia toimenpiteitä ennen seuraavan opetussuunnitelmakierroksen alkua. Erilliskokonaisuuksien käsittelystä puuttuu tutkinto-ohjelmilla sekä movikon maisteriopinnoilla oleva käsittelyvaihe: opiskelijat pääsevät vaikuttamaan erilliskokonaisuuksien käsittelyyn ainoastaan opetussuunnitelmatyön ohjausryhmässä sekä yksikön johtokunnassa, kun taas tutkinto-ohjelmien ja movikon opetussuunnitelmien käsittelyssä opiskelijat ovat jo tätä ennen mukana valmistelussa erillisissä OPS-työryhmissä.

Opetussuunnitelmat ovat ohjausryhmään ja johtokuntaan saapuessaan yleensä jo varsin valmiita. Myönnämme, että näiden elimien opiskelijaedustajilla on mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelmiin, mutta olisi jokseenkin kohtuutonta olettaa, että he joko tietäisivät kaikista yksikössä opetettavista kokonaisuuksista riittävästi tai onnistuisivat ennen päätökset tekevää kokousta konsultoimaan asianomaista opiskelijaryhmää riittävän syvällisesti. Ei riitä, että opiskelijoilla periaatteessa olisi mahdollisuus olla mukana päätöksenteossa; meidät on otettava mukaan myös käytännössä.

Yksikön toimintakäsikirjan mukaan erilliskokonaisuuksien opetussuunnitelmat valmistelee opetuksen vastuuhenkilö. Katsomme, että opiskelijoiden tulisi olla prosessissa mukana jo tässä vaiheessa joko yksikön ainejärjestöjen yhdessä nimeämän edustajan kautta tai siten, että ainejärjestöillä olisi lausumismahdollisuus tällöin laadittaviin opetussuunnitelmaluonnoksiin. Erityisen tärkeää tämä on siksi, ettei erilliskokonaisuuksien opiskelijoilla ole yksikössämme omaa ainejärjestöä etuaan valvomassa.

Näkemyksemme mukaan viron opiskelijoiden vahva reaktio muutokseen osoittaa selvästi, että prosessissa on ollut puutteita. Sen lisäksi, että vastaavan tapahtuman todennäköisyyttä ehkäistään rakenteita muuttamalla, ehdotamme, että viron opetussuunnitelman valmistelua tarkastellaan uudelleen siten, että keskustelussa ovat osallisena juuri ne opiskelijat, joihin päätös eniten vaikuttaa, siis viroa opiskelevat. Opiskelijat eivät ole homogeenistä massaa, vaan osallistaa tulee nimenomaan sitä opiskelijaryhmää, jota kulloinenkin asia koskee.

Maiju Torkkeli, puheenjohtaja, Kopula ry

Ilmo Ilkka, puheenjohtaja, Lexica ry

Ville Hämäläinen, puheenjohtaja, Teema ry

Risto Jouttijärvi, puheenjohtaja, Transla ry